Kreslení pomocí změn parametrů

Ve Weldia designer kreslíte pomocí změn parametrů předdefinovaných objektů, které skládáte k sobě.

S automatickým zarovnáváním na mřížku, krokováním parametrů a dalšími vizuálními pomůckami budou vaše obrázky přesné.

Ovládací madla na každém objektu jsou intuitivní a vizuálně zvýrazňují parametr, který modifikují.

Objekty

Weldia designer obsahuje více než 80 plně parametrizovaných objektů.

S každým updatem přidáváme nové objekty.

Plechy
Trubky
Tyče
Profily
Svary
Lepení/pájení
Kóty a značení

Šablony hned k použití

Pro každý typ obrázku existují připravené šabloby vystihující nejobvyklejší nebo normalizované případy.

Nemusíte začínat od nuly, použijte šablonu a upravte ji tak, jak potřebujete.