Zásady ochrany osobních údajů

Platnost od 25.5.2018

Děkujeme za využívání našich produktů! Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují:

Tyto zásady se týkají softwarových produktů společnosti WELDIA CZECH s.r.o. (dále jen Služby). Může dojít k jejich úpravě a nová verze se objeví zde, na stránkách www.weldia.com. Pokud učiníme změny, budete o nich informováni před tím, než vstoupí v platnost. Pokračování používání Služeb po datu vstoupení v platnost se považuje za souhlas s jejich novým zněním.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte otázky ohledně ochrany údajů nebo požadavek ohledně jejich správy, kontaktujte nás e-mailem uvedeným níže.

Název správce: WELDIA CZECH s.r.o.

Adresa: Palackého 1493/3, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika

E-mail: [email protected]

ÚDAJE, KTERÉ SBÍRÁME

Údaje, které nám poskytujete

 • E-mail a heslo uživatele při registraci
 • Fakturační údaje při uskutečnění objednávky
 • Název firmy, vaše jméno a další příbuzné údaje lze dobrovolně vyplnit v uživatelském účtu

Údaje, které sbíráme automaticky

 • IP adresa, User agent prohlížeče
 • Data spojená s cookies (viz níže)

PROČ TYTO ÚDAJE SBÍRÁME

K zajišťování fungování služeb

 • E-mail slouží jako váš jednoznačný identifikátor uživatelského účtu
 • Fakturační údaje jsou ze zákona nutné k dokončení objednávky
 • Technické údaje jako IP adresa a User agent prohlížeče používáme k zabezpečení provozu Služby a zabránění zneužití
 • Detekce vaší země a jazyka na základě IP adresy a nastavení prohlížeče

CO S VAŠIMI ÚDAJI NEDĚLÁME

 • Nepředáváme nebo neprodáváme vaše údaje třetím stranám k marketingovým účelům
 • Nevyužíváme reklamy ani jiné formy automatického zpracování dat za účelem personalizace
 • Neuchováváme údaje o platebních kartách, zpracování online plateb zajišťuje třetí strana

KDO VAŠE ÚDAJE MŮŽE VIDĚT

Mimo WELDIA CZECH s.r.o. mohou mít přístup k vašim údajům:

Služby, které využíváme

K zajištění provozu Služby využíváme služeb třetích stran. Tito partneři zpracovávají pouze údaje nezbytně nutné k provozu Služby. Každá z těchto služeb má vlastní zásady ochrany osobních údajů, doporučujeme je přečíst také.

Úřady

Na žádosti úřadů vyplývající ze zákona můžeme údaje poskytnout.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

Přistoupit k osobním údajům, které o vás držíme

Na požádání vám poskytneme kopii osobních údajů v elektronickém formátu.

Ostatní práva

Máte také právo opravit vaše údaje, právo být zapomenut, vznést námitku proti zpracování údajů, a omezit, jakým způsobem údaje využíváme.

COOKIES A PŘÍBUZNÉ TECHNOLOGIE

Jako většina online služeb používáme cookies a příbuzné technologie, abychom mohli poskytovat Službu a přizpůsobit ji vám na míru. Dále pro analýzu, jak Službu používáte.

Cookies můžete zakázat v prohlížeči, pak se ale může stát, že Služba nebude fungovat.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Bezpečnost

Ke zpracování dat používáme ověřené partnery. Přístup k datům je omezen na ty osoby, které ho nutně potřebují k výkonu své funkce.

Uchování dat

Vaše údaje uchováváme po dobu, po kterou je váš účet aktivní a potřebujeme je k poskytování Služeb. Nebo po dobu, po kterou to po nás požaduje zákon.

Po deaktivaci účtu údaje uchováváme po dobu 1 roku pro případ vašeho rozhodnutí obnovit Službu.

Po uplynutí této doby osobní údaje anonymizujeme.