Weldia designer nápověda

Krátká instruktážní videa ukazující základy Weldia designer. Celkový čas videí je cca 10 minut.

Zapněte si titulky tlačítkem CC přímo ve videu.

Video #1 – Úvod (2:59)

Kreslení základního svaru a vložení hotového obrázku do MS Word.

Video #2 – Vícevrstvý svar (2:53)

Kreslení vícevrstvého svaru včetně drážkování kořene.

Video #3 – Kótování (2:11)

Vkládání kótování.

Video #4 – Značení svaru (1:35)

Používání značení svaru dle norem EN ISO a AWS.